ריידרS – תצהיר לנוהג בריידרס.

יש לקרוא את הטופס בעיון רב לפני החתימה

1. בפעילות בריידרס רשאים להשתתף מגיל 16 ומעלה בלבד בהצגת תעודת זהות !
2. ידוע לי כי הפעילות בריידרס מוגבלת למשתתף אחד ואו משתתף וילד בלבד.
3. בפעילות בריידרס בה משתתף אדם מגיל וילד מתחת לגיל 16, גם הורי הילד יחתמו על התצהיר ויהיו האחראים הבלעדיים, בהתאם לכל סעיפי תצהיר זה, בגין כל נזק ופגיעה.
4. בפעילות באיזיריידר רשאים להשתתף מגיל 16 ומעלה בלבד לא מחייב רישיון או ניסיון קודם !

ידוע לי של במקרה של הזדהות כוזבת יחול עליי קנס כספי ולא אכוסה מבחינת הביטוח וכל האחריות תחול עליי !!

הגבלות בהשתתפות :
5. הפעילות אסורה על חולי לב, נשים בהריון ובעלי כל חולי הפוגע בשיקול הדעת וביכולת הנהיגה, בחתימה זו אני מצהיר בזה כי לא נתגלו אצלי, לפי מיטב ידיעתי, מגבלות במערכת העצבים, העצמות, הראיה או השמיעה ומצב בריאותי הנוכחי כשיר לנהיגה.
ואינני צורך אלכוהול מעבר לכמות המותרת על פי הדין.

הוראות נהיגה בטוחה:
6. הפעילות בשטח והנסיעה באיזיריידר הינה על פי הוראות המדריך בלבד.
7. בסמכות המדריך ולפי שיקול דעתו, להפסיק את הטיול ואו להורות משתתפים ואו למי מהם לחדול מכל פעילות. משתתף אשר פעילותו הופסקה לעיל, לא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו.
8. במהלך הפעילות תקפים כל חוקי התעבורה בשעת הנהיגה.
9. חובה להשתתף בתדריך ולקבל הדרכה בטרם הפעילות, בחתימה זו אני מצהיר שהקשבתי להנחיות לנהוג באייזיריידר.
10. אין להתקרב לאיזיריידר או לגעת בהם, אלא על פי הוראות המדריך.
11. חובה לחבוש קסדה טרם העלייה על הריידר שלכם ובמהלך כל הפעילות.
12. אסורה עקיפת באיזיריידר ופתיחת רווחים במכוון במהלך הפעילות. כל שינוי בסדר הרכבים שנקבע מראש אסור בהחלט ויגרור תגובה חריפה מהמדריך.
13. אסורה הירידה ממסלול הפעילות.
14. חובה לשמור על מרחק של 3 מ' לפחות בין איזיריידר במהלך הפעילות.
15. חובה לאחוז בכידון או בהגה בשתי ידיים במשך כל זמן הנהיגה.
16. השימוש בטלפון בזמן הנהיגה בפעילות אסור בהחלט !
17. חובה לשמור על ניקיון המסלול, ואין להשליך פסולת כלשהיא במהלך הפעילות.
18. בנהיגה באיזיריידר ההשתתפות בפעילות באחריותו המלאה של המשתתף.
19. אין לרדת מהרכב בזמן הנסיעה.
20. הנהלת "ריידרS" שומרת על זכותה לנקוט באמצעים כנגד משתתף אשר יפר את הוראות המדריך.

אחריות המשתתף:
21. הנני מתחייב למלא את תנאי הרישיון ואו הביטוח החלים על נסיעה ואו נהיגה ברכב שטח ריינג'ר.
22. הנני מתחייב לפצות פיצוי מלא את "ריידרS" ואו את בעליו ואו את מפעיליו ואו כל אדם אחר, בגין כל סכום שיושת עליהם כתוצאה מכל נזק שיושת עליהם כתוצאה מכל נזק שייגרם מהפרתי את תנאי הרישיון ואו הביטוח החלים על רכב השטח באיזיריידר.
23. ידוע לי כי לכלי קיים ביטוח אשר אינו מכסה נזקים לאיזי ריידר, ובמקרה של כל פגיעה נזק מתחייב אני לשלם את מלוא הנזק שייגרם. לרבות נזקי צד ג' ועלות התיקון.
24. ההשתתפות עצמית במקרה של נזק מ-1500 ש"ח, והיה והצדדים לא הגיעו להסכמה על גובה הנזק, ייקבע גובה התשלום ע"י היצרן די אס ריידר בע"מ.
25. כמו כן מוסכם כי הנזק, הצורך ועלות התיקון ייקבע ע"י "ריידרS" ואו "פולריס ישראל" וקביעתו והחלטתו הינה מחוייבת ומקובלת עליי, אני מוותר בזאת על כל טענה ואו התנגדות בעניין מקצועיות ומומחיות המוסך.
26. ידוע לי שהסכנות בשימוש ובהשתתפות באיזיריידר באופן לא בטיחותי ובניגוד להוראות המדריך, הן סכנות נשל התהפכות ואו תאונה.
27. כמו כן, ידוע לי שהסכנות בשימוש ובהשתתפות בריידרס באופן לא בטיחותי ובניגוד להוראות, הן סכנות נפילה ואו תאונה.
28. הנני מצהיר כי קראתי ואו הובהר לי כל תנאי הביטוח החלים על הניגה ואו על הנהיגה בריידרס.

לחווית שטח מטורפת עם ריידרס

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

השאירו פרטים